Zwemdiploma’s: van kind in het water naar waterrat

Heeft u een zwemdiploma? U weet wel, een brevet als bewijs dat u ooit zwemlessen heeft gevolgd? Dan kan het zijn dat u dit ook wenst voor uw kind. In Vlaanderen zijn het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, de Koninklijke Belgische Zwembond of de Gezinssportfederatie verantwoordelijk voor het uitkeren van zwembrevetten.

Er zijn 12 soorten zwembrevetten, welke op nationaal niveau werden herkend door BLOSO en BOIC.

Brevetten van watergewenning

  • Eendje: als dartele jonge waterrat leert uw kind op een speelse manier met water omgaan. Hierbij wordt er vooral gekeken naar wat het kind al durft inzake het overwinnen van zijn angst voor water.
  • Pinguïn: wanneer uw kind zich vertrouwd voelt in het zwembad, worden de basisoefeningen gestart. Daarbij gaat men na wat uw kind al kan.
  • Dolfijn: een laatste brevet van watergewenning kan verkregen worden na enkele proeven die de behendigheid van uw kind evalueren. De durf en aangeleerde vaardigheden staan hierbij centraal.

Elementaire en voorbereidende brevetten

  • Elementair brevet: wanneer uw kind erin slaagt om al zwemmend een afstand van 50 meter te overbruggen, krijgt het een elementair brevet van zwemmen.
  • Voorbereidend brevet: uw kind behaalt een voorbereidend zwembrevet van 100 meter door zijn vaardigheden te tonen in geavanceerde basisproeven.  

Brevet van zwemmen & brevet van 200 m tot en met > 2.000 m

Uw kind kan een brevet van zwemmer bemachtigen door specifieke proeven af te leggen. Tijdens deze testen wordt gepeild naar hoe goed het de drie basis zwemstijlen weet uit te voeren: crawl, rugslag en schoolslag. En dan zijn er de brevetten gaande van 200 meter tot en met 1.500 meter. Het hoogste brevet is er een van lange afstand: dit wordt gelijkgesteld met een gezwommen afstand verder dan 2.000 meter.